Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің бітіруші түлектерінің

ТҮЙІНДЕМЕЛЕРІ

.

dom-remonts.ru
http://www.zoofirma.ru/

Инженерлі-технологиялық институт

...

Read More

Жаратылыстану институты

...

Read More

Үздіксіз және қашықтықтан оқыту институты

...

Read More

Экономика және ақпараттық технологиялар факультеті

...

Read More

Гуманитарлық-педагогикалық институт

...

Read More

Дәстүрлі өнер институты

...

Read More

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Қазақстан Республикасы
120014 Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, 29А
тел: +7(7242) 26 17 16, факс: +7(7242) 26 27 14

dom-remonts.ru