График открытых уроков

 2019-2020 оқу жылының 2-академиялық кезеңіндегі профессор-оқытушылардың жоспарланған ашық сабақтарының кестесі

Дәстүрлі өнер институты

Жаратылыстану институты

Гуманитарлық-педагогикалық институт

Экономика және құқық институт

Инженерлі-технологиялық институт

2019-2020 оқу жылының 1-академиялық кезеңіндегі профессор-оқытушылардың жоспарланған ашық сабақтарының кестесі

Дәстүрлі өнер институты

Жаратылыстану институты

Гуманитарлық-педагогикалық институт

Экономика және құқық институт

Инженерлі-технологиялық институт