Нормативтік құжаттар
20.Там.2020

Ұжымдық келісімшарт толығырақ

Ұжымдық келісімшартқа өзгертулер мен толықтырулар толығырақ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті студенттерінің кәсіптік практикадан өту туралы ЕРЕЖЕ - толығырақ

Қорқыт Ата атындағы ҚУ-нің түлектерін жұмысқа орналастыру туралы ЕРЕЖЕ - толығырақ

Кәсіптік практика базалары - толығырақ

Кодекс - толығырақ

Академиялық саясат - толығырақ

Академиялық кеңес туралы ереже - толығырақ

Ғылыми-әдістемелік кеңесі туралы ереже - толығырақ

Академиялық адалдық кодексі - толығырақ

Эдвайзер-тәлімгер туралы ереже - толығырақ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар құрамының білім беру қызметіндегі рейтингісін анықтау ережесі - толығырақ

Еңбекақы қосымшасы - толығырақ

Еңбекақы ережесі - толығырақ 

Оқытушы-профессор құрамын аттестаттау туралы ереже Қызылорда, 2019ж. -  толығырақ

Ғалымдар мен қызметкерлердің халықаралық рецензияланатын басылымдарда мақалалар жариялау белсенділігін ынталандыру Ережесі

Академиялық демалыс беру туралы ЕРЕЖЕ 

Қайта қабылдау және ауысу туралы Ереже 

ЕМТИХАН өткізу ЕРЕЖЕСІ 

ҚУ Білім алушылардың білімін бағалау Ережесі 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім)   толығырақ

Қазақстан Республикасының ғылым туралы заңы   толығырақ

Коммерциялық емес ұйымдар туралы Қазақстан Республикасының Заңы    толығырақ

Бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының Заңы    толығырақ

Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының Заңы    толығырақ

Қазақстан Республикасының білім туралы заңы    толығырақ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ҰАО-да қайта құру туралы қаулысы     толығырақ

«ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕ АҚ жарғысы    толығырақ

АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТ толығырақ

Тәуекелдерді басқару туралы ЕРЕЖЕ толығырақ

«ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕ АҚ САПАНЫ ІШКІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ СТАНДАРТТАРЫ толығырақ

«ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕ АҚ құрылымдық бөлімшесі туралы Ережесі мен қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу туралы Ереже толығырақ

КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» институт директорлары мен кафедра меңгерішілерінің КРІ туралы Ереже толығырақ

 

 

 

Білім беру  саласындағы нормативтіқ-құқықтық актілер тізімі

Қаржыландыру жөніндегі нормативтік құжаттар

Ғалымдар мен қызметкерлердің халықаралық рецензияланатын басылымдарда мақалалар жариялау белсенділігін ынталандыру Ережесі

Нормативтік құжаттар