Магистратура және PhD (Жоғары оқу орнынан кейінгі білім )

 

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-нің магистратура бойынша кешенді тестілеу бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

2020-2021 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы 

Университет мамандықтары бойынша кеңес беретін тұлғалар тізімі МАГИСТРАТУРА

Университет мамандықтары бойынша кеңес беретін тұлғалар тізімі ДОКТОРАНТУРА

2020-2021 оқу жылына PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы   

2020-2021 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы

Қорқыт ата атындағы қызылорда мемлекеттік университетінің жетістіктері 

2020-2021 Оқу жылына Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіне білім алушыларды қабылдау  

Докторантура үшін төлемақы 

Магистратура үшін төлемақы 

Магистратура (бейіндік) үшін төлемақы  

Пререквизит магистратура 

Пререквизит докторантура

  Докторантура емтихан қабылдау кестесі 2020

 

 

 

 

 

JoomShaper
Виртуальный ассистент