Магистратура және PhD (Жоғары оқу орнынан кейінгі білім )

 

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-нің магистратура бойынша кешенді тестілеу бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

2020-2021 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы 

Университет мамандықтары бойынша кеңес беретін тұлғалар тізімі МАГИСТРАТУРА

Университет мамандықтары бойынша кеңес беретін тұлғалар тізімі ДОКТОРАНТУРА

2020-2021 оқу жылына PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы   

2020-2021 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы

Қорқыт ата атындағы қызылорда мемлекеттік университетінің жетістіктері 

2020-2021 Оқу жылына Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіне білім алушыларды қабылдау  

Докторантура үшін төлемақы 

Магистратура үшін төлемақы 

Магистратура (бейіндік) үшін төлемақы  

Пререквизит магистратура 

Пререквизит докторантура

 

 

JoomShaper