Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім бөлімі


Бөлім басшысы – Сиханова Нургуль Сагиндыковна, биология мамандығы бойынша  PhD доктор 

Бөлімнің негізгі міндеттері:
- Магистранттар мен докторанттардың ғылыми-зерттеу, педагогикалық және басқару қызметтерін дербес жүргізуге дағдысын қалыптастыру;
- Таңдап алған мамандықтарының теориялық және әдіснамалық негіздерін магистранттар мен докторанттардың тереңдетіп оқып-үйренуін қамтамасыз ету.

Негізгі қызметтері:

- Cәйкес мамандық бойынша «магистр» академиялық дәрежесін беру жолымен ғылыми, ғылыми-педагогикалық, басқару кадрларын даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік оқу бағдарламаларын жүзеге асыру;
- «Философия докторы (PhD)» ғылыми дәрежесін беру жолымен ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім бағдарламаларын жүзеге асыру;
- университетте жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару бойынша нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу.

Магистратура оқытудың нормативті ұзақтығы:

- Кәсіптік қызметтің ғылыми – зерттеу және педагогикалық түрлеріне бағдарланған ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша – оқу мерзімі 2 жыл.
- Кәсіптік қызметтің өндірістік және жобалық түрлеріне бағдарланған бейіндік бағыт бойынша – оқу мерзімі 1 жылдан кем емес. Докторантурадағы нормативті оқу мерзімі – 3 жылдан кем емес.

Университет халықаралық аккредитациясы бар шетелдік ЖОО белсенді әріптестік жұмыс жүргізуде. Білім алушылар Қазақстан мен шетелдік жетекші ЖОО ғылыми тағылымдамадан өтіп, белгіленген тәртіппен білім бағдарламаларын игереді.


E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Байланыс телефондары: тел: 8(7242)26-15-57

 

JoomShaper
Виртуальный ассистент