Академиялық саясат басқармасы

 

Академиялық саясат басқармасының басшысы – филология ғылымдарының кандидаты, доцент Майгельдиева Жаннат Мусабековна


Академиялық саясат басқармасы университеттің негізгі құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Басқарма университетте оқу үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және жетілдіруді қамтамасыз етеді. Академиялық саясат басқармасының негізгі міндеттері:
• Халықаралық талаптарға сай жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауда жоғары білім берудегі нормативті-құқықтық актілеріне сәйкес оқу үдерісін ұйымдастыру және оны үнемі жетілдіру, академиялық ұтқырлықты қалыптастыру.
• Университеттің профессор-оқытушылар құрамының оқу және әдістемелік жұмыстарын үйлестіру. • Оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік жағынан білім беру бағдарламаларын қамтамасыз ету.
• Оқу қызметін сапалы басқару, ұйымдастыру үшін білім беру үдерісіне жаңа ақпараттық технологияларды, қазіргі заманғы оқу құралдарын енгізуге жағдай жасау.
• Профессор-оқытушылардың ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру, кәсіби шеберлігі мен біліктілігін көтеруді қамтамасыз ету.
• Университтегі оқу үдерісіне мониторинг жасау және жоспарлау.
Академиялық саясат басқармасы өз қызметін жүзеге асыруда төмендегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады:
• ҚР Конституциясы;
• ҚР «Білім туралы» Заңы;
• ҚР Үкіметі мен Білім және ғылым министрлігінің қаулылары, өкімдері;
• ҚР Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-құқықтық актілері;
• Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;
• ЖОО қызметін ұйымдастырудың типтік Ережелері:
• 9000 ИСО ГОСТ Р стандарттары;
• Университет басшылығының бұйрықтары мен өкімдері:
• Университет Жарғысы;
• Университеттің ішкі тәртіп Ережелері;
• Университеттің СМЖ құжаттары.
• Академиялық саясат басқармасы туралы Ережесі.
Академиялық саясат басқармасының құрамына төмендегі құрылымдық бөлімшелер кіреді:
• Білім беру бағдармаларын қалыптастыру және бақылау бөлімі;
• Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімі;
• Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі;
• Мамандар біліктілігін арттыру және қайта даярлау бөлімі;
• Құзыреттілікті дамыту және жұмыспен қамту бөлімі
• Студенттік бөлім.


Байланыс телефоны: 8(7242) 27-46-73
Эл.пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JoomShaper
Виртуальный ассистент