Нормативтік құжаттар

 

Ұжымдық келісімшарт толығырақ

Ұжымдық келісімшартқа өзгертулер мен толықтырулар толығырақ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті студенттерінің кәсіптік практикадан өту туралы ЕРЕЖЕ - толығырақ

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-нің түлектерін жұмысқа орналастыру туралы ЕРЕЖЕ - толығырақ

Кәсіптік практика базалары - толығырақ

Кодекс - толығырақ

Академиялық саясат - толығырақ

Академиялық кеңес туралы ереже - толығырақ

Ғылыми-әдістемелік кеңесі туралы ереже - толығырақ

Академиялық адалдық кодексі - толығырақ

Эдвайзер-тәлімгер туралы ереже - толығырақ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар құрамының білім беру қызметіндегі рейтингісін анықтау ережесі - толығырақ

Еңбекақы қосымшасы - толығырақ

Еңбекақы ережесі - толығырақ 

Оқытушы-профессор құрамын аттестаттау туралы ереже Қызылорда, 2019ж. -  толығырақ

Ғалымдар мен қызметкерлердің халықаралық рецензияланатын басылымдарда мақалалар жариялау белсенділігін ынталандыру Ережесі

Академиялық демалыс беру туралы ЕРЕЖЕ 

Қайта қабылдау және ауысу туралы Ереже 

ЕМТИХАН өткізу ЕРЕЖЕСІ 

ҚМУ Білім алушылардың білімін бағалау Ережесі

Ғалымдар мен қызметкерлердің халықаралық рецензияланатын басылымдарда мақалалар жариялау белсенділігін ынталандыру Ережесі

Нормативтік құжаттар

JoomShaper
Виртуальный ассистент