Ғылыми Басылымдар
20.Там.2020

 

 

 

Журналдың аталуы

Енгізу күні,бұйрық нөмірі

Мерзімдік басылымдар

1

ҚР ҰҒА хабарлары

10.07.2012 ж. №1082

2

ҚО ҰҒА баяндамалары – физика, химия, биология, механика, техника ғылымдары, гуманитарлық ғылымдар (экономика, философия, саяси, әлеуметтану ғылымдары)

30.05.2013 ж. №894

3

ҚР ҰҒА хабаршысы – физика, химия, биология, механика, техника ғылымдары, гуманитарлық ғылымдар (экономика, философия, саяси, әлеуметтану ғылымдары)

30.05.2013 ж. №894

Жаратылыстану ғылымдары

4

ҚазҰУ хабаршысы. Физика сериясы

27.12.2012 ж. № 1735

5

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің хабаршысы. Математика, информатика, механика сериясы. Физика, астрономия сериясы

10.07.2012 ж. № 1082

6

Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік Академиясының хабаршысы.

10.07.2012 ж. № 1082

7

Абай ат. Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

8

Е.А. Букетов ат. Қарағанды мемлекеттік университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

9

Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының хабаршысы.

10.07.2012 ж. № 1082

10

Қ.И. Сатпаев ат. Қазақ Ұлттық техникалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

11

ҚазҰУ хабаршысы. Математика, механика, информатика сериясы.

22.11.2012 ж. № 1544

12

Eurasian physical technical journal.

15.03.2013 ж. № 532

13

Қарағанды университетінің хабаршысы. Математика сериясы.

15.03.2013 ж. № 532

14

Математикалық журнал.

30.05.2013 ж. №894

15

International journal of mathematics and physics.

30.05.2013 ж. №894

16

Ашық жүйелердің эволюциясының мәселелері.

30.05.2013 ж. №894

17

Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы

05.07.2013 ж. № 1033

18

Eurasian mathematical journal.

28.04.2015 ж. № 580

19

Eurasian journal of physics and functional materials

16.01.2019 ж. № 46

Химия ғылымдары

20

Еurasion chemiko-technological journal.

10.07.2012 ж. №1082

21

Л.Н. Гумилев ат. Еуразия Ұлттық университетінің хабаршысы. Химия, география, экология сериясы

10.07.2012 ж. №1082

22

Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

23

Қазақстан-Британ техникалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

24

ҚазҰУ хабаршысы. Химия сериясы.

22.11.2012 ж. № 1544

25

Қарағанды университетінің хабаршысы. Химия сериясы.

15.03.2013 ж. № 532

26

Қазақстанның химиялық журналы

15.03.2013 ж. № 532

27

International journal of biology and chemistry.

30.05.2013 ж. №894

28

Горение и плазмохимия.

19.04.2016 ж. № 376

Биология

29

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің хабаршысы. Биология ғылымдары сериясы

10.07.2012 ж. № 1082

30

Eurasian journal of applied biotechnology

10.07.2012 ж. №1082, өзгерістер 31.01.2017 ж. №112

31

Шәкәрім ат. Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы

 

32

ҚазҰУ хабаршысы. Биология сериясы.

22.11.2012 ж. № 1544

33

 

ҚазҰУ хабаршысы. Экология сериясы.

22.11.2012 ж. № 1544

34

 

International journal of biology and chemistry.

30.05.2013 ж. № 894. өзгерістер 31.01.2017 ж. № 112

35

ҚарМУ хабаршысы. Биология, медицина, география сериялары

30.05.2013 ж. №894

Жер туралы ғылымдар және географиялық ғылымдар

36

Д. Серікбаев ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

37

Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

38

Қ.И. Сәтпаев ат. Қазақ Ұлттық техникалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

39

Гидрометеорология және экология.

10.07.2012 ж. № 1082

40

Қазақстанның тау-кен журналы.

10.07.2012 ж. № 1082

41

Мұнай және газ

10.07.2012 ж. № 1082

42

Қазақстан өнеркәсібі

10.07.2012 ж. № 1082

43

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің еңбектері

10.07.2012 ж. № 1082

44

Қазақстан-Британ техникалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

45

Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

46

ҚазҰУ хабаршысы. География сериясы

22.11.2012 ж. № 1544

47

ҚазҰУ хабаршысы. Экология сериясы

22.11.2012 ж. № 1544

48

Қазақстан ғылым жаңалықтары.

22.11.2012 ж. № 1544

49

География және геоэкология мәселелері.

12.05.2016 ж. № 444

Гуманитарлық ғылымдар

Тарихи ғылым

50

Абай ат. Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

51

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің хабаршысы. Тарих ғылымдары, философия, дінтану сериясы. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы.

10.07.2012 ж. № 1082

52

Шәкәрім ат. Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

53

Қазақ тарихы.

10.07.2012 ж. № 1082

54

Қазақстан-Спектр (ҚСЗИ).

10.07.2012 ж. № 1082

55

Еуразиялық гуманитарлық институтының хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

56

ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы

22.11.2012 ж. № 1544

57

Қарағанды университетінің хабаршысы (тарих, философия сериясы)

15.03.2013 ж. № 532

58

Отан тарихы.

30.05.2013 ж. №894

59

М. Өтемісов ат. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің хабаршысы.

05.07.2013 ж. № 1033

60

«edu.e-history.kz» халықаралық электронды ғылыми журнал.

30.10.2014 ж. № 1627

61

Ясауи университетінің хабаршысы

11.12.2018 ж. №1945

Филологиялық ғылымдар

62

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің хабаршысы. Филология сериясы. Журналистика сериясы. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы

10.07.2012 ж. № 1082

63

М. Өтемісов ат. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің хабаршысы.

10.07.2012 ж. № 1082

64

С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы.

10.07.2012 ж. № 1082

65

Абай ат. Қазақ Ұлттық педагогика университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

66

Ш.Ш. Уалиханов ат. Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

67

Еуразиялық гуманитарлық институтының хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

68

Қазақстанның ғылымы мен өмірі.

10.07.2012 ж. № 1082

69

ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы

22.11.2012 ж. № 1544

70

ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы

22.11.2012 ж. № 1544

71

Қазақ білім академиясының хабарлары

27.12.2012 ж. № 1735

72

Қарағанды университетінің хабаршысы

14.03.2018 ж. № 455

73

Ясауи университетінің хабаршысы

14.12.2018 ж. № 1992

Саяси ғылымдар

74

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің хабаршысы. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы.

10.07.2012 ж. № 1082

75

Қазақстан-Спектр (ҚСЗИ).

10.07.2012 ж. № 1082

76

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

10.07.2012 ж. № 1082

77

КазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы

22.11.2012 ж. № 1544

78

Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет

05.07.2013 ж. № 1033

79

Адам әлемі.

20.08.2013 ж. №1201

80

Аль-фараби

20.08.2013 ж. №1201

Философия ғылымдары

81

ҚазҰУ хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы

22.11.2012 ж. № 1544

82

Адам әлемі.

05.07.2013 ж. № 1033

83

Аль-фараби.

22.11.2012 ж. № 1544

84

Ясауи университетінің хабаршысы

11.12.2018 ж. №1945

Әлеуметтік ғылымдар және бизнес, қызмет көрсету/ әлеуметтік ғылымдар және қызмет көрсету

85

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің хабаршысы. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы.

10.07.2012 ж. №1082

86

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

87

Қазақстан-СПЕКТР (ҚСЗИ).

10.07.2012 ж. №1082

88

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

10.07.2012 ж. №1082

Экономика

89

Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы.

10.07.2012 ж. №1082

90

Қазақстан-СПЕКТР (ҚСЗИ).

10.07.2012 ж. №1082

91

Экономика және статистика.

10.07.2012 ж. №1082

92

Экономика: стратегия және практика.

10.07.2012 ж. №1082

93

Қазақ экономикалық хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

94

ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы

22.11.2012 ж. №1544

95

Аграрлық нарық проблемалары

27.12.2012 ж. №1735

96

Қарағанды университетінің хабаршысы (экономика сериясы)

15.03.2013 ж. № 532

97

"Тұран" университетінің хабаршысы

30.05.2013 ж. №894

98

Central Аsian economic review

05.03.2014 ж. №412 атауы өзгертілген 14.08.2017 ж. №1193

99

Статистика, есеп және аудит.

17.10.2016 ж. №1027

100

Мемлекетік аудит

19.04.2019 ж. № 405

101

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысының экономика сериясы

25.04.2019 ж. № 427

102

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің жаршысы

15.11.2019 ж. №771

Заң ғылымдары

103

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің хабаршысы. Құқықтану сериясы.

10.07.2012 ж. № 1082

104

Қазақстанның ғылымы мен өмірі

10.07.2012 ж. № 1082

105

ҚазҰУ хабаршысы. Құқықтану сериясы

22.11.2012 ж. № 1544

106

Қарағанды университетінің хабаршысы. Құқықтану сериясы.

27.12.2012 ж. №1735

107

Қазақстан Республикасы заң шығару институтының хабаршысы.

30.05.2013 ж. №894

108

Құқық және мемлекет.

10.07.2013 ж. № 1142

109

 

Ғылым – наука (Қабылбаев атындағы ҚР ІІМ  Қостанай академиясы).

17.10.2016 ж. № 1027

110

Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы

17.04.2019 ж.№ 396

Білім

Педагогикалық ғылымдар

111

Қазақстан педагогикалық академиясының хабаршысы

 

112

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика, психология, социология сериясы.

10.07.2012 ж. №1082

113

Абай ат. Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

114

БҚМУ хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

115

С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

116

Қазақстанның ғылымы мен өмірі

 

117

ҚазҰУ хабаршысы. Педагогика сериясы

22.11.2012 ж. №1544

118

Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы

22.11.2012 ж. №1544

119

Қазақ білім академиясының баяндамалары

22.11.2012 ж. №1544

120

Педагогика және психология

27.12.2012 ж. №1735

121

Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы

07.2013 ж. №1142

122

Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі

24.02.2018 ж. № 284

123

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы

16.05.2018 ж. №768

124

Ясауи университетінің хабаршысы

11.12.2018 ж. №1945

Психологиялық ғылымдар

125

Абай ат. Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

126

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика, психология, социология сериясы.

10.07.2012 ж. №1082

127

ҚазҰУ хабаршысы. Психология және социология сериясы.

22.11.2012 ж. №1544

Техникалық ғылымдармен технологиялар

128

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

129

Шәкәрім атындағы Семей университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

130

Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

10.07.2012 ж. №1082

131

Қазақстан Республикасының Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

132

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті

10.07.2012 ж. №1082

133

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы

10.07.2012 ж. № 1082

134

Қазақстанның өнеркәсі

10.07.2012 ж. № 1082

135

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің еңбектері.

10.07.2012 ж. № 1082

136

Қазақ-Британ техникалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

137

Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

138

Л.Н.гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

139

Eurasion chemiko-technological journal.

10.07.2012 ж. № 1082

140

Қазақстан ғылымының жаңалықтары (көлік бойынша)

22.11.2012 ж. № 1544

141

Қазақстанның өндіріс транспорты (көлік бойынша)

22.11.2012 ж. № 1544

142

Минералды пайдалы қазбаларды кешенді пайдалау (металлургия, кен байыту, химиялық технология, тау-кен ісі, физикалық-химиялық зерттеу, материалтану, электрохимиялық процестер, жоғары дәрежедегі отсөндірулер, органикалық емес материалдар, өндіріс қалдықтарын пайдалану, қоршаған ортаны қорғау)

07.2013 ж. № 1142

143

Алматы технологиялық университеті хабаршысы (жеңіл, тамақ және қайта өңдеу өндірісі)

27.12.2012 ж. № 1735

144

«Ізденістер, нәтижелер» (ауылшаруашылығын электрификациялау және механизациялау)

27.12.2012 ж. № 1735

145

Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы (энергетика, информатика, радиотехника және байланыс бағыты бойынша)

22.10.2013 ж. № 1366

146

Механика және технологиялар (механика және тамақ технологиясы)

17.10.2016 ж. № 1027

147

Eurasian journal of mathematical and computer applications

20.03.2018 ж. № 501

148

Көкшетау техникалық институтының хабаршысы

20.03.2018 ж. № 501

149

Eurasian journal of physics and functional materials

11.03.2020 ж. №108

150

Қазақ ғылыми-техникалық қоғамының жаршысы (химиялық технология, информатика)

11.03.2020 ж. №108

Ауылшаруашылығы және ветеринарлық ғылымдар

151

Шәкәрім атындағы Семей университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

152

Ізденістер, нәтижелер.

27.12.2012 ж. № 1735

153

3і – интеллект, идея, инновация – intellect, idea, innovation.

05.07.2013 ж. № 1033

154

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті ғылыми хабаршысы

24.12.2014 ж

155

Топырақтану және агрохимия

30.05.2017 ж. № 808

156

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің ғылыми-практикалық «Ғылым және білім» журналы

15.12.2017 ж. № 2051

Әскери іс және қауіпсіздік

157

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

158

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы хабаршысы

10.07.2012 ж. № 1082

159

Бағдар

05.03.2014 ж. № 412

160

Ұлтттық қорғаныс университеті

05.03.2014 ж. № 412

Денсаулықсақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

161

Қазақстан клиникалық медицинасы

10.07.2012 ж. № 1082

162

Медицина

10.07.2012 ж. № 1082

163

Фтизиопульмонология.

10.07.2012 ж. № 1082

164

Қазақстан педиатриясы және балалар хирургиясы

10.07.2012 ж. № 1082

165

Қазақ Ұлттық медицина университеті хабаршысы

27.12.2012 ж. № 1735

166

Ғылым және денсаулық сақтау

05.07.2013 ж. № 1033

167

Астана медициналық журналы.

05.07.2013 ж. № 1033

168

Қазақстан нейрохирургиясы және неврологиясы

24.12.2014 ж. № 1902

169

Қазақстан фармациясы

24.12.2014 ж. № 1902

170

Медицина және экология.

28.04.2015 ж. № 580

171

Валеология: денсаулық - ауру - сауықтыру.

28.04.2015 ж. № 580

172

West Кazakhstan mediсal journal

5.12.2019 ж. № 806

173

Қазақстан хирургия хабаршысы

12.05.2016 ж. № 444

174

Өмір және денсаулық туралы ғылым

26.02.2018 ж. №322

175

АГИУВ хабаршысы

26.02.2018 г. №322

176

Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығының хабаршысы

№ 752 от 06.11.2019

177

Қазақстан онкологиясы және радиологиясы

№ 102 от 5.03.2020 г.

Әскери іс және қауіпсіздік

178

Д. Серикбаев ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

179

Қ.И. Сәтбаев ат. Қазақ Ұлттық техникалық университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

180

М. Тынышпаев ат. Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

181

Бағдар

10.07.2012 ж. №1082

182

Ұлттық қорғаныс университетінің хабаршысы

10.07.2012 ж. №1082

183

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы әскери институты хабаршысы

02.10.2019 ж. №698

184

Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институтының ғылыми еңбектері

02.10.2019 ж. №698

Басқа баспалар

185

ТМД елдерінің ЖАК ұсынған баспа тізіміне енгізілген журналдары

10.07.2012 ж. №1082

186

Монографиялар (оның ішінде тең авторлықпен жазылған). Монографиялар кез-келген басылымдарда жариялануы мүмкін, олардың isbn-ны, ұйымдардың ғылыми кеңестерінің ұсынымдары, көлемі – 5 б.т., таралымы – 500 данадан кем емес.

10.07.2012 ж. №1082

 

Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін айқындайтын ресми құжаттар:

– авторлық куәліктер;

– зияткерлік меншік туралы куәлік;

– патенттер (олар жөнінде оң шешімдерді қоса бергенде);

– алдын ала патенттер.

 

 

 

 

Импакт-фактор реферируемых 

казахстанских журналов
по ББД цитирования (по состоянию за 2008 год)

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction