Байулов Гани Бекхожаевичтін «Тәуелсіз Қазақстандағы музыкалық білімнің қалыптасуы мен дамуы» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде 8D011 Педагогика және психология бағыты (6D010300–Педагогика және психология мамандығы) бойынша Байулов Гани Бекхожаевичтін «Тәуелсіз Қазақстандағы музыкалық білімнің қалыптасуы мен дамуы» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде 8D011 Педагогика және психология бағыты (6D010300–Педагогика және психология мамандығы) бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Байулов Гани Бекхожаевичтін «Тәуелсіз Қазақстандағы музыкалық білімнің қалыптасуы мен дамуы» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

Қорғау қазақ тілінде.
Диссертациялық жұмыс Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Педагогика және психология» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:
1) Алметов Негматжан Шадиметович - педагогика ғылымдарының докторы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті «Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасының доценті, мамандығы 13.00.01. – Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика;
2) Ибраева Камарсулу Ершатовна - педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Музыкалық білім және хореография» кафедрасының меңгерушісі, мамандығы 13.00.08. - Кәсіби білім беру теориясы мен әдістемесі.
Ғылыми кеңесшілер: Майгельдиева Ш.М., педагогика ғылымдарының докторы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Педагогика және психология» кафедрасының профессор м.а. (Қызылорда қ., Қазақстан);
Каргапольцев С.М., педагогика ғылымдарының докторы, Оренбург мемлекеттік университетінің профессоры (Орынбор қ., Ресей Федерациясы)
Қорғау 2019 жылы 28 маусымда сағат 10:00-да Қорқыт Ата атындағы ҚМУ жанындағы 8D011 Педагогика және психология (6D010300–Педагогика және психология мамандығы); 8D013 Пәндік мамандырылмаған мұғалімдерді даярлау (6D010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы) бағыттары бойынша біріккен диссертациялық кеңесте өтеді.
Мекен жайы: 120014, Қазақстан, Қызылорда қаласы, Желтоксан көшесі, 40, №1 оқу ғимараты, «М.Шоқайтану» ҒЗО.

Толық ақпарат

JoomShaper