«Сыр түлегі» газеті

 

Құрылтайшысы: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Ақылдастар алқасы:

Кәрімова Бейбіткүл Сарсемханқызы – Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ректоры,, филология ғылымдарының кандидаты;

Жүнісов Абайбек Талғатұлы Оқу-әдістемелік жұмыстары жөніндегі проректор т.ғ.к., профессор;

Абдикаримов Бахытхан Жунайдұлы Әлеуметтік және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор, ф-м.ғ.д., профессор;

Кәрібозұлы Бағдат– "Қорқыттану және өлке тарихы" ғылыми-зерттеу институтының директоры;

Ғабит Әнешұлы Тұяқбаев – Қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасының меңгерушісі.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Сыр түлегі» газеті 1992 жылдан бастап айына бір рет шығады. Басылымда университеттің әрбір жетістігі мен жеңісі оқырманға жедел жетіп, оқытушы-профессорлардың ғылыми материалдары, сұхбаттар, очерктер жарық көреді.
Басылым сондай-ақ, университеттің ғылым, білім, мәдени-көпшілік шараларда өздерінің белсенділігімен ерекшеленетін студенттер жайлы да кеңінен насихаттап отырады. Университ газеті журналистика мамандығы бойынша білім алатын студенттердің тәжірибе жинақтауына, журналистік шеберліктерін қалыптастыруына да өз септігін тигізеді.
Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп, «ПРИНТ» баспаханасынан офсеттік тәсілмен басылады.

Сыр түлегі газетінің 1 (422) саны

Сыр түлегі газетінің 1 (423) саны

Мекен-жайы:
Әйтеке би көшесі 29А, бас ғимарат, кабинет 329
Телефон/факс: 87242 (262134)

 

JoomShaper
Виртуальный ассистент