«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Хабаршысы» журналы

 

Бас редактор - БИСЕНОВ Қ.А., техника ғылымдарының докторы, профессор

Жауапты редактор - ОМАРОВ Қ.Ә., география ғылымдарының кандидаты, профессор

Журнал 1999 жылдың наурыз айынан бастап жылына 2 рет шығады.

«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы» басылымы – ғылыми-әдістемелік журнал, іргелі және қолданбалы зерттеулердің нәтижелері туралы мақалаларды, ғалым-педагогтардың әдістемелік еңбектерін, сондай-ақ келесі негізгі бөлімдер бойынша ғылыми конференциялар мен семинарлардың материалдарын жариялайды:

 

  

 

 

  • физика-математика ғылымдары;
  • педагогика ғылымдары;
  • экономика ғылымдары;
  • техника ғылымдары;
  • ауылшаруашылық ғылымдары;
  • филология ғылымдары;
  • химия-биологиялық ғылымдары;
  • әлеуметтік-ізгілендіру ғылымдары;
  • жер туралы ғылымдар

Редакциялық алқа:

Қ.А.Бисенов

Бас редактор, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі, техника ғылымдарының докторы, профессор

Жаратылыстану, техникалық және ауылшаруашылығы ғылымдар сериясы

И.А.Таутенов

Жауапты редакторы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы.

Редакция алқасы

Жаратылыстану ғылымдары

1.1.Физика-математика ғылымдары

І.А.Тайманов

Ресей Ғылым Академисының академигі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясы;

Б.Ж.Абдикаримов

физика-математика ғылымдарының докторы, доцент, Қазақстан Республикасы;

А.Ж.Сейтмұратов

физика-математика ғылымдарының докторы, доцент, Қазақстан Республикасы;

Ж.Искаков

техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақстан Республикасы;

Ә.Т.Төрешбаев

физика-математика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

А.М.Мұхамбетжан

физика-математика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

1.2. Химия ғылымдары

А.Р.Бурилов

химия ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясы;

С.Б.Любчик

химия докторы PhD, профессор, Португалия;

С.Б.Айдарова

химия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы;

Н.О.Аппазов

химия ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақстан Республикасы;

Г.М.Абызбекова

химия ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

1.3.Биология ғылымдары

А.М.Боронин

биология ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясы;

С.Т.Тулеуханов

биология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы;

С.Ж.Ибадуллаева

биология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы;

Б.Б.Абжалелов

биология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

Р.Х.Құрманбаев

биология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

1. Техника ғылымдары және технологиялар

Құрылыс

Н.А.Машкин

техника ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясы;

Қ.А.Бисенов

техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы;

С.А.Монтаев

техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы;

С.С.Удербаев

техника ғылымдарының докторы, доцент, Қазақстан Республикасы;

2. Ақпараттама, есептеу техникасы және басқару

И.В.Ретинская

техника ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясы;

А.И.Дивеев

техника ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясы;

С.И.Ибадулла

техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

Қ.Қ.Дәуренбеков

техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

А.О.Дәуітбаева

техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

М.Ж.Айтимов

аспап жасау докторы PhD, Қазақстан Республикасы;

3.Ауыл шаруашылығы ғылымдары

Агрономия

С.Л.Белопухов

ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясы;

К.Н.Тодерич

биологиядокторы PhD, Өзбекстан Республикасы;

Қ.Ш.Смайлов

ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы;

И.А.Таутенов

ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы.

Білім, гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар сериясы

Ш.М.Майгельдиева

Жауапты редакторы: - педагогика ғылымдарының докторы, доцент;

Редакция алқасы

Білім

  1. Педагогика ғылымдары

П.Н.Осипов

педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясы;

М.А.Абсатова

педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы;

Ш.М.Майгельдиева

педагогика ғылымдарының докторы, доцент, Қазақстан Республикасы;

М.А.Айтбаева

педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

2.      Гуманитарлық ғылымдар

Филология ғылымдары

М.Тимучин

филология докторы PhD, Түркия Республикасы;

Р.С.Тұрысбек

филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы;

Б.Кәрібозұлы

филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы;

Ғ.Ә.Тұяқбаев 

филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

Т.И.Кеншінбай

филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы;

С.И.Садибекова

филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақстан Республикасы;

3. Әлеуметтік ғылымдар және бизнес, қызмет көрсету
Экономикалық ғылымдар

Д.Н.Силка

экономика ғылымдарының докторы, доцент, Ресей Федерациясы;

М.Ч.Оздемир

экономика докторы PhD, Түркия Республикасы;

Ү.Ж.Шалболова

экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы;

С.М.Егембердиева

экономика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы;

М.А.Елпанова

экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақстан Республикасы;

Л.А.Қазбекова

экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақстан Республикасы;

 

Техникалық редактор: Кұлманова  С.А.

тел: (724-2) 27-88-71, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінінің Хабаршысы»
ЖУРНАЛЫНДА ЖАРИЯЛАУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Мақала мәтіндік нұсқада қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің бірінде теріледі.
2. Мақаланың терілген нұсқасында мыналар қосымша берілуі керек:
- рецензия (2 экз.);
- редакцияға жіберілетін материал жұмыс орындалған ЖОО-ның сараптамалық кеңесінің актісі мен хаттамасы;
- аннотациялар (қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі 200-250 сөзден тұратын);
- үш тілдегі кілт сөздер (5-7 сөз);
- автор туралы мәлімет: толығымен аты-жөні, тегі (үш тілде), ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі, жұмыс орны, байланыс мәліметтері.
3. Мақаланы рәсімдеуге қойылатын талаптар:
- Мақала WS WORD редакторымен терілуі керек;
- Материал көлемі Ғ4 форматында 6-8 бет;
- Шегіністер:
үстінгі жағы - 2.5 см.
төменгі жағы - 2.5 см.
сол жақ (ішкі) - 2.5cм.
оң жақ (ішкі) - 2.0 см.
Шрифттер көлемі:
мақала атауы - 12 пикc;
аннотациялар - 11 пикс;
кілт сөздер - 11 пикс;
формулалар - 11 пикc;
кестелер - 11 пикc;
әдебиеттер тізімі - 11 пикc;
- шрифт типі: - Тimes New Roman;
- жоларалық интервал - біреу;
4. Парақтың бірінші қатарының үстіне сол жақта міндетті түрде ӘОЖ (УДК) көрсетіледі, бір жолдан кейін ортада ірі қара әріптермен тасымалдаусыз мақала атауы, келесі жолға авторлардың инициалдары мен тегі, келесі жолда - ортаға – ЖОО немесе ұйым атауы, үтірден кейін мемлекеті көрсетіледі.
Үлгі:

  

УДК: 551.462: 551.799 (262.9)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

С.К.КРИВОНОГОВ1,
Т.И.КЕНШИНБАЙ2, Р.Х.КУРМАНБАЕВ2

1Институт геологии и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук, Российская Федерация
2Кызылординский государственный университет
имени Коркыт Ата, Республика Казахстан

  Аннотация
  Ключевые слова:

  Аннотация
  Кілт сөздер:

  Annotation
  Key words:
  Через один интервал (пустую строку) после абзацного отступа 0,9 см. - текст    статьи.
  Литература:

  

5. Мақала мәтінінен кейін бір жолдан кейін Әдебиеттер еңбекте аталу тәртібіне сәйкес беріледі. Әдебиеттерге сілтеме мәтінде тік жақшаға алынады. Цитата (дәйектеме) келтіргенде міндетті түрде дереккөз беті көрсетіледі [1, б. 348].
6. Суреттер мен графикалар айқын берілуі ктиіс.
7. Графикалық редактордың көмегінсіз жасалған суреттер мен графикаларды олардың мәтінде тұрған орындарын көрсетіп орналастыру керек.
8. Егер формулалар мен белгіленімдерде грек алфавитінің әріптері мен символдары, индекстері мен қосалқы индекстері пайдаланылса, басылған мақаланың жиек шеттерінде түсініктеме беріледі (әріп, индекс немесе қосалқы индекс атауы т.с.с.).
9. Мақаладағы суреттер, кестелер, әдебиеттердің рәсімделуі:


1) Суреттердi безендiру мысалы

I - Суточные колебания содержания лейкоцитов. Обозначения кривых: контроль (1); 2-3 сутки роста опухоли (2); 3-7 сутки роста (3); Л - коэффициент суточной периодичности (а); показатель суточной адаптивности (б): А - отсутствие адаптации, Б - слабая адаптация,. В - умеренная адаптация, Г - сильная адаптация к смене дня и ночи.

Сурет 1 - Колебания содержания лейкоцитов периферической крови


2) Кестелерді безендіру мысалы

Кесте 1 - Распределение КСП отдельных клеток лейкоцитарной формулы

Типы

Контроль

ЛСП, 7 день

Клеток

зима

Лето

зима

лето

Нейтрофилы

0,93

0,87

0,91

1,09

Эозинофилы

1,30

2,46

0,75

1,46

Моноциты

1,07

1,54

0,79

1,14

Лимфоциты

1,01

1,03

1,04

0,93


3) Әдебиеттерді безендіру мысалы:

1. Тулегенова Г.С. Биология трансплантированных опухолей. -Алматы: Наука, 2003. - 216с.
2. Ефимов М.Л., Аскарова Г.С. Суточные биологические ритмы и злокачественный рост. //Усп. совр. биологии. - 2003. - Т. 103. -№ 2. - С. 255-270.
3. Пат. 72931 РК. Способ переработки сырья /Иванов МИ., Малдыбаев Н.К.; опубл. 30.03.93, Бюл. №12. - 2 с: ил.
4. А.С. 386018. РК. Способ извлечения металлов. /А.Г.Акатаев, Б.И.Петров; опубл 17.05.97, Бюл. №15. -2с: ил.
5. Георгиева Р.С. Изменения в системе свертывания крови у больных злокачественными опухолями. //Вопросы экспер. и клин, онкол.: сб. науч. тр. Института онкологии и радиологии. - Алматы, 2004. - С.214-217.
6. Баженов Л.Г., Кулинская Л.Л., Сорочинская И.Н. Сезонные изменения содержания иммуноглобулинов в крови клинически здоровых лиц. //Тезисы докл. III Всес. конф. по хронобиол. и хрономед. - Ташкент, 1990.-320 с.
7. Садыков Л.П., Березовская И.В. Сезонные изменения показателей свертывания крови у крыс и кроликов. /Институт ветеринарии. –М.,1989. - 210с. - Деп. в ВИНИТИ 13.09.89, № 5853 – В.89.
8. Изучение кинетики и химизма процессов: отчет о НИР /ИМиОН АН РК. - Алматы, 1985. - 240с. -Инв. №81047478.
9. Омарова Г.П. Экспериментальная терапия саркомы Т-1 в зависимости от ее митотической активности: автореф. дисс. канд. биол. наук:.04.03.04. -М.:МГУ, 2004. -16 с.
10. Vachaspati T., Videnkin A., Evolution of cosmic nets. // Phys.Rev. -2003. – Vol. 46, № 2. - Р. 1133-1140.
11. Паустовский К.Г. Золотая роза.//Соч.: В 7 т. - М, 1984. - Т. 3. -С.287 - 528.
12. ГОСТ Р 51771 - 2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. - Ввел. 2002-01-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27с: ил.
13. Айдосов А.Х. Основной закон: богатый диапазон действия. // Кызылординские вести. - 2005. - 11 августа. - С.2.
Редакцияға басып шығарылған мақаланың 2 данасын терілген мәтіндік редакторын көрсетіп және электронды нұсқасын беру керек.
Безендірілуі көрсетілген талаптарға жауап бермейтін мақалалар жариялануға жіберілмейді.

«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы» басылымының электронды нұсқасы:

№ 1 (29) 2010 № 2 (30) 2010 № 2 (32) 2011

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (31) 2011

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (32) 2011

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (33) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (34) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №3 (35) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №4 (36) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №5 (37) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №6 (38) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №7 (39) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (40) 2013

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (41) 2013

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (42) 2014

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (43) 2014

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (44) 2015

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (45) 2015

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (46) 2016

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (47) 2016

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 2017

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 2017

JoomShaper