Редакциялық-баспа қызметі

 

Редакциялық-баспа бөлімінің меңгерушісі Күлманова Сауле Аманжолқызы

Редакциялық-баспа бөлімінің негізгі міндеттері «Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы» журналын баспаға дайындап, шығару, ғылыми, әдістемелік және әдеби мазмұндары мен олардың ГОСТ, баспа талаптарына, сондай-ақ Ғылыми Кеңес бекіткен университеттің баспалық жоспарларына сәйкес көркем әрі техникалық безендірілуіне бақылау жасау болып табылады.

Бөлімде аудармашы – Ү.Жұбатырова, оператор –  М.Полшкова, дизайнер-программашы – А.Махашев жұмыс істейді.

   

 

Редакциялық-баспа бөлімінің атқаратын қызметтері:

1. Ғылыми кеңес бекіткен, сондай-ақ университеттің Ғылыми-әдістемелік кеңесінде бекітілген университеттің баспалық жоспарына енгізілген еңбектерді жұмыс істеуге қабылдайды.
2. Университеттің жоспарлы және жоспардантыс басылымдарын баспаға дайындайды (редакциялайды және түзетеді).
3. Қолжазбаларды компьютерде тереді (қажет болғанда), қалыптайды, техникалық безендіреді, басылымдарды, титул парақтарды т.с.с. көркем безендіруді әзірлейді. 
4. Университет ректорының бұйрығы мен өкімі негізінде жоспарлы және жоспардантыс басылымдарды басып шығарады.
5. Шығарылатын басылымдарды түптейді.
6. Басып шығару жоспарланған қолжазбаларды РББ-не өткізу мерзіміне және оларды тіркеуге алуға бақылау жасайды.
7. Авторларға, басылымның ғылыми (жауапты) редакторларына ағымды редакциялық мәселелер бойынша көмек береді.
8. Университеттің бөлімшелерінен РББ-не келіп түскен баспа материалдарын қолдағы көбейткіш техникада тираждауды жүзеге асырады.
9. Тапсырыстарды басқа ұйымдардың орындау сапасына бақылау жасайды.
10. Міндетті дананы университеттің ҒТК-на жіберуді үйлестіріп отырады.
11. Өз қызметінің қорытындысы туралы университеттің ғылыми жұмыстар жөніндегі проректорының алдында есеп береді.
 

 

Байланыс телефоны: 8(7242) 27-88-71
Коммутатор қызметі арқылы 8(7242) 27-44-09 ішкі телефон 119

 

 

JoomShaper