Оқу процесін тіркеуші офисі

 

Оқу процесінің тіркеуші офисінің бастығы, т.ғ.к, доцент - Үргенішбеков Айтмағанбет Тұрсынбайұлы

Тестілік бақылау және бағалау жүргізу үшін университеттің барлық институттары соңғы деңгейдегі компьютерлермен жабдықталған арнайы сыныптармен қамтамасыз етілген.

Тіркеуші офистің негізгі атқаратын қызметтері мыналар болып табылады:

- білім алушыларды оқу пәндеріне жазу;
- оқу жоспарларының пәндері бойынша оқу сабақтарын өткізу үшін оқытушыларды белгілеу;
-  аралық және қорытынды бақылау кестелерін жасау;
- білім алушылардың біліміне аралық бақылау түрлерін ұйымдастыру;
- орташа өту баллын анықтау (GPA);
- оқуға қабылдау, ауыстыру, қайта қабылдау, стипендия тағайындау туралы бұйрықтар дайындау;
- қорытынды мемлекеттік аттестация ұйымдастырып, өткізу;
- білім алушылардың жазғы семестрін ұйымдастыру;
-  білім алушылар контингенті қозғалысын есепке алу;
- білім алушылар контингенті бойынша санақ жүргізу.

JoomShaper