Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімі

 

 

Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлім басшысы - педагогика ғылымдарының кандидаты Жарылгапова Дина Мұратқызы.

Оқу  үдерісін  ұйымдастыру бөлімі университеттің академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің құрылымдық бөлімі болып табылады. Білім берудің кредиттік оқыту технологиясы бойынша ҚР МЖМБС мен ҚР БҒМ нормативтік құжаттарына және университет ректоры бекіткен ішкі құжаттарына сәйкес оқу процесін ұйымдастырады және оның орындалуына бақылауды іске асырады. Университеттің барлық құрылымдық бөлімшелерінде ішкі аудиттерді ұйымдастырады және өткізеді, оқу сабақтарының өткізілуіне, кафедралардағы атқарылатын іс шараларға және де тексеру барысында анықталған кемшіліктерді жою жұмыстарына бақылау жасайды, ҚР «Білім туралы» Заңы, ҚР білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттары және университет ректорының бұйрықтары негізінде университетте оқу процесінің ұйымдастырылуына жалпы жетекшілік етеді, ҚР Білім және ғылым министрлігінің талаптарына сай МАК және қорытынды аттестаттау жұмысына бақылау жасайды.

 

Байланыс телефондары: 8(7242) 27-09-96, 26-41-64.

 

JoomShaper