Академиялық мәселелер жөніндегі департамент

 

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры - Майгелдиева Жаннат Мусабекқызы

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент университеттің негізгі құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Департамент университетте оқу үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және жетілдіруді қамтамасыз етеді.

Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің негізгі міндеттері:

 • Халықаралық талаптарға сай жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауда жоғары білім берудегі нормативті-құқықтық актілеріне сәйкес оқу үдерісін ұйымдастыру және оны үнемі жетілдіру, академиялық ұтқырлықты қалыптастыру.
 • Университеттің профессор-оқытушылар құрамының оқу және әдістемелік жұмыстарын үйлестіру.
 • Оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік жағынан білім беру бағдарламаларын қамтамасыз ету.
 • Оқу қызметін сапалы басқару, ұйымдастыру үшін білім беру үдерісіне жаңа ақпараттық технологияларды, қазіргі заманғы оқу құралдарын енгізуге жағдай жасау.
 • Профессор-оқытушылардың ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру, кәсіби шеберлігі мен біліктілігін көтеруді қамтамасыз ету.
 • Университтегі оқу үдерісіне мониторинг жасау және жоспарлау.


Академиялық мәселелер жөніндегі департамент өз қызметін жүзеге асыруда төмендегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады:

 • ҚР Конституциясы;
 • ҚР «Білім туралы» Заңы;
 • ҚР Үкіметі мен Білім және ғылым министрлігінің қаулылары, өкімдері;
 • ҚР Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-құқықтық актілері;
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;
 • ЖОО қызметін ұйымдастырудың типтік Ережелері:
 • 9000 ИСО ГОСТ Р стандарттары;
 • Университет басшылығының бұйрықтары мен өкімдері:
 • Университет Жарғысы;
 • Университеттің ішкі тәртіп Ережелері;
 • Университеттің СМЖ құжаттары.
 • Академиялық мәселелер жөніндегі департамент туралы Ережесі.


Академиялық мәселелер жөніндегі департамент құрамына төмендегі құрылымдық бөлімшелер кіреді:

 1. Оқу үдерісін жоспарлау және академиялық ұтқырлық бөлімі;
 2. Оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі;
 3. Студенттік бөлім;
 4. Әлеуметтік- ізгілендіру кафедралары.

 

Байланыс телефоны: 8(7242) 27-46-73

 

JoomShaper