Сапа менеджементі

Университетте ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) талаптарына жауап беретін сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) әзірленді, енгізілді және сертификатталды. Сәйкестік сертификаты № РОСС КZ.ИС20.К00607, «Техцентр-Регистр» (Ресей, Мәскеу қ-сы) сапа менеджменті жүйесін сертификаттау органымен 2014 ж. 16 сәуірде берілген.

Сәйкестік сертификаты
Сапа саласындағы саясат
Университеттің СМЖ құжаттары
Ішкі аудит

JoomShaper