Үздіксіз білім беру және қашықтықтан оқыту факультеті

 

 Факультеттің нормативтік құжаттары 

 Хабарландыру 

 2018 - 2019 оқу жылының оқу процессінің күнтізбесі

 2018 - 2019 оқу жылының оқу процессінің графигі

 Талапкер 2019 

 Мемлекеттік емтихан сұрақтар

 

 

Факультет деканы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Досжанов Баянәлі Амантайұлы.

Үздіксіз білім беру және қашықтықтан оқыту факультеті Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Ғылыми Кеңесі мәжілісінің шешіміне (25.04.2014 ж. № 11 хаттама) сәйкес, университет ректорының бұйрығы (26.04.2014 ж. № 6322-а) негізінде құрылды. Үздіксіз білім беру және қашықтықтан оқыту факультеті орта білім, техникалық және кәсіптік білім, жоғары білім негізінде сырттай оқыту нысанында төмендегі мамандықтар бойынша жоғары кәсіби білім беру қызметін атқаратын университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады:

5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
5В010300 Педагогика және психология
5В010400 Бастапқы әскери дайындық
5В010600 Музыкалық білім
5В010700 Бейнелеу өнері және сызу
5В010800 Дене шынықтыру және спорт
5В010900 Математика
5В011000 Физика
5В011200 Химия
5В011300 Биология
5В011400 Тарих
5В011600 География
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті
5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті
5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі
5В012000 Кәсіптік білім
5В040400 Дәстүрлі музыкалық білім
5В042100 Дизайн
 Сонымен қатар, факультет техникалық және кәсіптік білімі, жоғары білімі бар студенттерге қашықтықтан оқыту технологиясы негізінде төмендегі мамандықтар бойынша жоғары кәсіби білім беру қызметін жүргізеді.
5В011100 Информатика
5В030100 Құқықтану
5В050506 Экономика
5В050800 Есеп және аудит
5В050900 Қаржы
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару
5В060200 Информатика
5В060800 Экология
5В070300 Ақпараттық жүйелер
5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
5В070800 Мұнай газ ісі
5В071300 Көлік, көлік техникасы және технологиялары
5В071800 Электр энергетикасы
5В072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
5В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар
5В072900 Құрылыс
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілігінің қауіпсіздігі
5В073200 Стандарттау, меторология және сертификаттау
5В075200 Инженерлік жүйелер мен желілер
5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
5В080500 Су ресурстары және суды қолдану
5В080600 Аграрлық техника және технология
5В081000 Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
5В090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
5В090300 Жерге орналастыру
5В090500 Әлеуметтік жұмыс
5В090700 Кадастр

ФАКУЛЬТЕТТІҢ МІНДЕТТЕРІ:

Факультеттің негізгі міндеттері болып табылады:
- білім алушылардың оқу және тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау жасау;
- білім беру үдерісін ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру және кафедралардың ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстары мен педагогикалық қызметіне бақылау жасау;
- факультетте білім беру үдерісіне және оның жүзеге асыру сапасына басшылық пен бақылау жасау;
- білім алушылардың практикалардың барлық түрлерінен өтуін ұйымдастыру мәселелерін және дипломдық жұмыстар (жобалар) орындау бойынша кафедралардың өзара байланысын үйлестіріп, бақылау жасау;
- қоғамның өнегелік, мәдени құндылықтарын сақтау және молайту;
- халық арасында білімді тарату, білімдік және мәдени деңгейін арттыру;
- талапкерлерді университетке оқуға тарту және кәсіби бағдар беру мәселелері бойынша кафедралар мен басқа да құрылымдық бөлімшелердің жұмыстарын үйлестіріп отыру.

ФАКУЛЬТЕТТІҢ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСТАРЫ:

Факультеттің атқаратын жұмыстарына мыналар жатады:
- факультеттің Стратегиялық даму жоспарын әзірлеу және орындау;
- факультеттегі білім беру үдерісін ұйымдастыру және басшылық жасау;
- жоғары кәсіби білім мамандықтарының мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес кәсіби құзіреттілігі жоғары мамандар дайындау;
- өз қызметін факультеттің оқу, оқу-әдістемелік, тәрбие жұмыстарын қамтитын жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жүргізу;
- факультет жұмысы туралы жыл сайын есеп беру;
- факультеттің оқу үдерісінің кестесін әзірлеу;
- сабақ кестелерін жасау және оның орындалуын бақылау;
- оқу сабақтарын (лекциялар, практикалық, семинарлық, зертханалық және т.б.) мамандықтардың жұмыстық оқу жоспарларына және бекітілген сабақ кестелеріне сәйкес ұйымдастыру, олардың сапасын қамтамасыз ету;
- білім алушылардың контингентіне бақылау жасау және оның қозғалысына есеп жүргізу;
- қазіргі заманғы оқыту технологияларын пайдалану, оқу үдерісін ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі тәжірибелерді жинақтау, енгізу және тарату.

 

Мекен жайымыз: Қызылорда қаласы, Жахаева көшесі, 67
Қоркыт Ата атындағы ҚМУ, № 2 оқу ғимараты,
Байланыс телефоны: 8(7242) 27-63-66

JoomShaper