Философия және мәдениеттану»кафедрасы

  

Кафедра меңгерушісі – философия ғылымдарының кандидаты Оңғар Бермаханов.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Философия және мәдениеттану» кафедрасы 1937 жылы Кеңес мемлекетінің репрессиялық саясаты барысында Қиыр Шығыстан жер аударылған Қиыр Шығыс педагогикалық институтының марксизм-ленинизм кафедрасы негізінде құрылды.
Оқытылатын базалық курстар: Кафедрада бакалавр, магистр және докторанттар үшін келесі дейіргелі гуманитарлық пәндер оқытылады: Философия; Мәдениеттану; Логика; Дінтану және діндертарихы; Тарих және ғылым философиясы. 2003 жылы кредиттік оқыту технологиясының енгізілуімен кафедра оқытушылары қазақ және орыс тілдерінде осы технологияның талаптарына сай жаңа сапалы оқу материалдарын жасау үшін көптеген жұмыстар атқарып келеді және оны үздіксіз жалғастыруда: - студенттер мен магистранттарға арналған оқу бағдарламалары (Силлабустар); - пәндердің оқу-әдістемелік кешені (ОӘК); - оқу пәндері бойынша тест тапсырмаларының кафедралық жинағы. 2004 жылдан бастап кафедра сертификатталған сапа менеджменті жүйесі (ССМЖ) негізінде басқарылады, бұл оқытушылардан оқу процесін жетілдіру, көрсетілетін білім беру сапасын жақсарту бойынша үнемі жұмыс жасауды талап етеді. Оқытушылар сабақ өткізген кезде оқытудың алдыңғы қатарлы әдістерін (тренингтер, интерактивті оқыту, тақырыпты қойындар, т.б.) пайдаланады.
Кафедраның құрамы: Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының саны - 12 оқытушы және 1 – оқыту-көмекші құрамы.


Философия және мәдениеттану кафедрасы профессор-оқытушыларының ғылыми бағыттары
 

Аты-жөні

Қызметі

E-mail

Ғылыми бағыты

1

Бермаханов Оңғар

Кафедра меңгерушісі, философия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған проф.м.а.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мемлекет пен азаматтың өзара қатынастары

2

Кожамберлиев Баймырза

Философия ғылымдарының докторы, профессор

-

-

3

Кулбашева Галия Касымхановна

Философия ғылымдарының кандидаты, доцент

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Феномен визуализации в современной культуре

4

Апенов Болат Мейрамович

Философия ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Қазақтың салт-дәстүрлерінің философиялық мәні

5

Абдираманова Айгуль Темирхановна

Философия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған проф.м.а.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кәсіпкерлік мәдениеттің қалыптасуындағы этика мен нарықтық құндылықтардың ерекшеліктері

6

Жанбатыр Амангелді Сапабекұлы

Гуманитарилық ғылымдар магистрі, аға оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Жалпықазақстандық мәдениетті қалыптастыруда тілдік үдерістердің рөлі

7

Исабекова Аида Ануаровна

Педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Полиязычие как научная проблема

8

Ибраев Галимбек Мадибекович

Педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Массовая культура истоки и ее последствия

9

Анламасова Ырсалды Жиентаевна

Гуманитарилық ғылымдар магистрі, аға оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Қазақ философиясындағы кісі, пенде, тұлға мәселелерінің қарастырылуы

10

Жаппасбаев Алибек Бахытжанович

Дінтану магистрі, аға оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ҚР дін тұрғысындағы кейбір заңнамалардың философиясы

11

Нарымбаев Куандык Датхабаевич

Мәдениеттану магистрі, аға оқытушы

narymbaev.kgu

Қазақ мәдениетіндегі жастар құндылықтарының өзгеруі

12

Жәрімбет Ғалия Асанқызы

Тарих магистрі, оқытушы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мұстафа Шоқай идеяларының қазіргі замандағы өзектілігі

 

Ғылыми дәрежелері мен атақтары бар профессор-оқытушылар құрамының орташа жасы - 57. Кафедраның негізгі міндеттері мен ғылыми ізденіс салалары: қазіргі заманғы мәдениетті визуализация мәселесі, философия және өнер, ақпараттық мәдениет, заманауи көркем мәдениеттегі интернет-технологиялар, білім беру философиясы.
Ғылыми-әдістемелік жұмыс: Кафедра көптеген ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жүргізеді, олардың нәтижелері төмендегі көптеген мақалаларда жарияланған: 1. Бермаханов О.Б.Мәдени кешеннің рәміздік әлемін семиотикалық талдау //Scopus.-Journal and Culture, Великобритания. 2019.
2. Бермаханов О.Б. Тәуелсіздік үдерісіндегі тарихи оқиғалардың шешуші маңызы // Рухани жаңғыру. Ғылыми-тәжірибелік конференция. Қызылорда. – 2018. – 14 желтоқсан. 3. Бермаханов О.Б. Жолдау - адам сапасының бағдарламасы // Рухани жаңғыру. Қызылорда. – 2018. – 9 қазан.
4. Бермаханов О.Б. Рухани құндылықтардың адам капиталын қалыптастырудағы маңызы // Әлімсақ №4 (121). 2019. – сәуір. -4-7 бб.
5. Бермаханов О.Б. Конституция – мемлекеттің құқықтық іргетасы // «Қазақстан Республикасының Конституциясы – қоғам мен мемлекетті жаңғыртудың құқықтық негізі» ғылыми-тәжірибелік конференция. Қызылорда. - 2019. - 29 тамыз.
6. Бермаханов О.Б. Азаматтық қоғамға бетбұрыс // Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» дөңгелек үстел. Қызылорда. 2019. - 4 қыркүйек.
7. Апенов Б.М. М.Шоқай идеяларындағы саяси-құқықтық сана мәселесі // Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Қызылорда.- 2018.- 26 қазан. – 89-92 бб. 8. Әбдіраманова А.Т.Діни этикаға негізделген кәсіпкерлік – рухани жаңғырудың алғышарты // Мемлекет және дін. № 2(45) 2018. 20-23 бб.
9. Әбдіраманова А.Т.Мәдени кешеннің рәміздік әлемін семиотикалық талдау //Scopus.-Journal and Culture, Великобритания. 2019.
10. Ибраев Ғ.М. Мустафа Чокай-борец за создание единого Туркестана // Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Қызылорда.- 2018.- 26 қазан. – 102-104 бб.
11. Ибраев Ғ.М. Истоки и сущность советского и европейского тоталитаризма // Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Қызылорда.- 2018.- 26 қазан. – 105-107 бб.
12. Ибраев Ғ.М. Кризис Евросоюза: истоки и ее возможные последствия // Молодой Ученый 44.1/(242.1) январь. 2019.
13. Ибраев Ғ.М. Роль Ассамблеи народа Казахстанав межнациональном согласии и стабильности современного Казахстана // Молодой Ученый 44.1/(242.1) январь. 2019.
14. Жанбатыр А.С. Қазақтардың дәстүрлі киімдері: ұлттық мәдениет тілі (ағылшын тілінде) //ҚМУ Хабаршысы. - 2018. - № 2(51).
15. Жаппасбаев Ә.Б. Пантюркизмнің ХХІ ғасырдағы қазақ қоғамына қаупі // Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Қызылорда.- 2018.- 26 қазан. – 107-108 бб.
16. Жәрімбет Ғ.А. Қос Мұстафаның тәуелсіздік жолындағы күресі // Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Қызылорда.- 2018.- 26 қазан. – 445-448 бб.
17. Жәрімбет Ғ.А. М.Шоқай және Ғ.Бірімжанов // Молодой Ученый 44.1/(230.1) декабрь. 2018. 6-8 бб. 18. Нарымбаев Қ.Д. Кризис Евросоюза: истоки и ее возможные последствия // Молодой Ученый 44.1/(242.1) январь. 2019.
19. Нарымбаев Қ.Д. Роль Ассамблеи народа Казахстанав межнациональном согласии и стабильности современного Казахстана // Молодой Ученый 44.1/(242.1) январь. 2019.
Оқу-әдістемелік жұмыс. Барлық оқылатын оқу курстары бойынша кафедра оқытушылары кредиттік технология талаптарына сәйкес келетін жаңа, сапалы оқу материалдарын қазақ және орыс тілдерінде шығару үшін көптеген жұмыстар жүргізіп келеді: оқу құралдары; көмекші оқу материалдары (сөздіктер, глоссарийлер, анықтамалықтар, библиографиялық материалдар); студенттер мен магистранттарға арналған оқу бағдарламалары (силлабустар); пәндердің оқу-әдістемелік кешендері (ПОӘК).
1. Мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара қатынастары. Монография – О.Бермаханов.
2. 1001 тестовое задания по философии (для нефилософских специальностей)- Г.К. Кулбашева
3. Мир культуры - Б.Кожамберлиев.
4. Эстетика и искусство. [Электронный учебник] - Г.К.Кулбашева
5.Политическое сознание.- Б.Кожамберлиев
6. Основы философии - Г.К.Кулбашева
7. Рабочая тетрадь по культурологии - А.А.Исабекова
8. Кәсіпкерлік мәдениет негіздер - Оқу құралы. А.Т.Абдираманова
9. Сыр сүлейлері шығармаларындағы ұлттық дүниетаным сипаты. Ғылыми-танымдық кітап. Б.М.Апенов.
Философия және мәдениеттану кафедрасы гуманитарлық білімді оқытудағы өзекті мәселелер бойынша бірнеше рет конференциялар өткізді.
Тәрбие жұмысы. Кафедраның тәрбие жұмысының негізгі мақсаты - жоғары инновациялық дамуы жағдайында өз бетімен білім алатын, шығармашылық ойлау қабілеті бар кәсіби-мобильді, бәсекеге қабілетті, дүниетанымы жоғары, қоғамды әлеуметтік-экономикалық, адамгершілік тұрғысындағы міндеттерді жүзеге асыруға бейім, бейбітшілік пен ҚР халықтар арасындағы келісімді сақтауға және бекітуге икемді тұлғаларды қалыптастыру болып табылады.

 

Мекен-жайы: Айтеке би 29 А

Телефон: 8(7242)26-26-00

JoomShaper