Нормативтік құжаттар

 

Ұжымдық келісімшарт толығырақ

Ұжымдық келісімшартқа өзгертулер мен толықтырулар толығырақ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті студенттерінің кәсіптік практикадан өту туралы ЕРЕЖЕ - толығырақ

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-нің түлектерін жұмысқа орналастыру туралы ЕРЕЖЕ - толығырақ

Кәсіптік практика базалары - толығырақ

Кодекс - толығырақ

Академиялық саясат - толығырақ

Академиялық кеңес туралы ереже - толығырақ

Ғылыми-әдістемелік кеңесі туралы ереже - толығырақ

Академиялық адалдық кодексі - толығырақ

Эдвайзер-тәлімгер туралы ереже - толығырақ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар құрамының білім беру қызметіндегі рейтингісін анықтау ережесі - толығырақ

Еңбекақы қосымшасы - толығырақ

Еңбекақы ережесі - толығырақ 

Оқытушы-профессор құрамын аттестаттау туралы ереже Қызылорда, 2019ж. -  толығырақ

 

JoomShaper