PhD докторантура

 

Докторантурадағы нормативті оқу мерзімі – 3 жылдан кем емес.

Университет халықаралық аккредитациясы бар шетелдік ЖОО белсенді әріптестік жұмыс жүргізуде. Білім алушылар Қазақстан мен шетелдік жетекші ЖОО ғылыми тағылымдамадан өтіп, белгіленген тәртіппен білім бағдарламаларын игереді.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің

докторантура бойынша мамандықтар тізімі

 

Мамандықтыңкоды

 

Мамандықтыңаталуы

 

1.Білім

1

6D010200

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

2

6D010300

Педагогика және психология

3

6D011300

Биология

4

6D011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

2.Әлеуметтік ғылымдар және бизнес

5

6D050600

Экономика

3.Техникалық ғылымдар және технологиялар

6

6D072900

Құрылыс

7

6D073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастылымдарын өндіру

4.Ауылшаруашылық ғылымдары

8

6D080100

Агрономия

9

6D081000

Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау

 

Докторантураға «магистр» академиялық дәрежесі бар тұлғалар қабылданады.

Докторантураға тапсыруға қажетті құжаттар
1) Ұйым басшысының атына өтініш;
2) Болжанған отандық немесе шетелдік ғылыми консультанттармен келісілген жоспарланған диссертациялық зерттеулер негіздемесі;
3) Білімі туралы құжат қосымшасымен (түпнұсқа)
4) Жеке куәлігінің көшірмесі, түпнұсқасы;
5) Шетел тілінен тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі;
6) Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі;
7) 3x4 сантиметр мөлшердегі 6 фотосурет;
8) 086-У нысанындағы медициналық анықтама;
9) Кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы және еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар тұлғалар үшін);
10) . Шетел тілінен емтихан тапсыру үшін төленетін түбіртек (Ұлттық тестілеу орталығының реквизиттері мен төлем құны қосымшада келтіріледі);
11) Құжат тігілетін папка, конверт
12) Докторантура мамандығының кәсіби оқу бағдарламасын игеруге қажетті пререквизиттер анықтамасы

Элективті пәндер каталогы

Білім беру бағдарламасы

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі

Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуіші

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Білім туралы Қазақстан Республикасының Заңы

Білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі

Академиялық күнтізбе

 

JoomShaper