Құттықтаймыз!

«Физика-химиялық талдау әдістері» инженерлік бейіндегі зертхана инженері Сиханова Нұргүл Сағындыққызы 31 мамыр күні К.А.Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік аграрлық университеті жанындағы Д 220.043.12 Диссертациялық кеңесінде 03.02.14 – биологиялық жүйелер мамандығы бойынша «Формирование орнитоценозов в зоне восстановления озёрных систем дельты реки Сырдарья (на примере озера Картма)» тақырыбындағы кандидаттық диссертациясын сәтті қорғап шықты.

Ғылыми жетекшісі Қазан федералды университеті «Биоэкология, гигиена және қоғамдық денсаулық» кафедрасының меңгерушісі, б.ғ.д., профессор Рахимов Ильгизар Ильясович.
Нұргүл Сағындыққызының еңбек жолына үлкен табыстар тілейміз!

JoomShaper