Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ұжымын және студенттерін құттықтаймыз!

2019 жылдың 24 мамырында Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА) Аккредитациялық кеңесінің мәжілісінде Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 19 білім бағдарламасын 5 жыл мерзімге аккредиттеу туралы шешім қабылданды:

 

Бакалавриат:
1. 5В011900- Шетел тілі:екі шетел тілі
2. 5В020700-Аударма ісі
3. 5В011700-Қазақ тілі және әдебиеті
4. 5В050400- Журналистика
5. 5В011400 - Тарих
6. 5В030100-Құқықтану
7. 5В071800 – Электр энергетикасы
8. 5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
9. 5В060800 –Экология
10. 5В072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар
11. 5В070800-Мұнай газ ісі

Магистратура:
1. 6М011900- Шетел тілі:екі шетел тілі
2. 6М011700–Қазақ тілі және әдебиеті
3. 6M011400 – Тарих
4. 6М020700 – Аударма ісі
5. 6M073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
6. 6M060800 –Экология
7. 6М072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар

Докторантура:
1. 6D011700–Қазақ тілі және әдебиеті

 

Университет ұжымына және студенттерге жаңа жетістіктер мен сұранысқа ие мамандар даярлау ісінде әрі қарай да толағай табыстар тілейміз!

JoomShaper