Құрметті кафедра әріптестер!


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі А.Қ.Аймағамбетовтің жоғары оқу орны ғылымының дамуы жөнінде 2018 жылғы 12 қазандағы селекторлық кеңесте берген тапсырмаларын орындауға арналған университет бойынша іс-шаралар жоспарымен жұмыс жасау қажет

 

Жоспар

 

Конкурстың тақырыбы: «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағын беру.
Конкурсты ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.
Мекен-жайы: 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі», 11 кіреберіс, 645-кабинет.
Байланыс телефоны: 8 (7172) 742527.

 

Толығырақ


МОН РК письмо

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

2018 жылғы 19 қазанда Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде ХVII ғ. екінші жартысы мен ХVIІI ғ. басындағы қазақ қоғамының көрнекті қайраткері Мүсірәлі Жәдікұлының тарихи тұлғасына арналған «Мүсірәлі Жәдікұлы және оның тарихи дәуірі» атты республикалық ғылыми-танымдық конференция өткізіледі.

Конференцияның мақсаты: Қазақстанда діни-ағартушылық ой-сананы қалыптастырып, дамытуға үлес қосқан рухани мектептердің рөлі мен діни қайраткерлер дәстүріне арналған зерттеулер нәтижелерін және ХVII ғ. екінші жартысы мен ХVIІI ғ. басындағы қазақ қоғамының көрнекті қайраткері Мүсірәлі Жәдікұлының өмір жолы мен ағартушылық қызметі туралы материалдарды ғылыми айналымға қосу.

Конференцияның жұмыс тілдері - қазақ, орыс, ағылшын.

Конференция бағдарламасына ену үшін ұйымдастыру комитетіне қатысушының тіркеу формасын және баяндаманың электронды түрін өткізу мерзімі 2018 жылғы 15 қазанға дейін.
Конференция материалдарын ғылыми жинақ түрінде баспадан шығару жоспарлануда.

Қатысу тәртібі:

Материалдардың баспадан шығуы үшін мақала келесі талаптарды қанағаттандыруы қажет:
1. Баяндама (мақала) мәтіні 4 парақтан кем болмауы және тіркеу формасы MS Word мәтіндік редакторы бойынша жазылуы тиіс.
2. Кестелердің, схемалар мен суреттердің тақырыбы көрсетіліп, Wіndows-да терілген болуы қажет.
3. Парақтың параметрлері: жоғарғы - 2,5 см, төменгі - 2,5 см, оң – 2,0 см, сол -2,5 см.
4. Шрифт: Tіmes New Roman, KZ Tіmes New Roman, кегль – 12.
5. Жоларалық: 1 интервалмен.
6. Бірінші беттің сол жағына міндетті түрде ӘОЖ көрсетілуі тиіс.
7. Жаңа жол: 0,9 см.
8. Келесі жолда – ортасынан баяндама (мақала) тақырыбы бас әріптермен (қою шрифтпен).
9. Баяндаманың (мақаланың) тақырыбы астына – парақ ортасына бас әріптермен (қою шрифтпен) автор (лар)-дың тегі, аты-жөні жазылады.
10. Одан төмен жұмыс орындалған мекеменің толық атауы (қою шрифтпен).
11. Бір интервалдан кейін жаңа жолдан – баяндама (мақала) мәтіні.
12. Бір қатардан кейін – Аңдатпа үш тілде: қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде (әрқайсысы 7-8 сөйлемнен кем болмау керек) және баяндаманың аты үш тілде.
13. Кілт сөздер (4-5 сөзден тұратын) үш тілде.
14. Қолжазбаның соңында ГОСТ 7.1-2003 талаптарына сәйкес әдебиеттер тізімі мәтін ішіндегі сілтеменің реттілігіне орай нөмірленеді. Кесте мен графикалық материалдар мақаланың мәтініне сай орналастырылады. Суреттер cdr, pdf форматтарында векторлық графикамен салынады.

Тіркеу формасы

 

Құрметті әріптестер!

«Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық институтының 20-жылдығына байланысты арналған «Ақмешіт хабаршысы» ғылыми журналы баспаға ғылыми-әдістемелік мақалаларды қабылдайтынын хабарлайды. Журнал ҚР Ақпарат және байланыс Агенттігінде №10242-Ж куәлігімен тіркелген.
Журналда ғылыми және әдістемелік материалдар келесі бағытта жарияланады:
1. Кәсіби білім педагогикасы
2. Құқықтану
3. Экономикалық ғылымдар
4. Бейнелеу өнері, дизайн
5. Гуманитарлық ғылымдар
6. Жаратылыстану ғылымдар
7. Техникалық ғылымдар
8. Ауылшаруашылық ғылымдар
9. Тарих және қоғамдық пәндер
Журнал редакциясы ғалымдар және ЖОО оқытушыларын, колледж оқытушыларын және де жас зерттеушілер мен студенттерді зерттеу нәтижелерін баспаға шығаруға шақырады.

АВТОРЛАР ҮШІН ЕРЕЖЕЛЕР

1. Мақала көлемі 4 беттен 6 бетке дейін. Баспа - MS- Word.
2. Кесте, схема және суреттер атауы көрсетілу керек.
3. Жиектер:жоғары -2см, төмен – 2 см, оң -2см, сол- 2см.
4. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman, кегль- 12.
5. Аралық 1.
6. Бірінші бетте УДК міндетті түрде көрсетілу керек (сол жағы бойынша түзетіледі).
7. Абзац: 1 см.
8. Келесі қатардан бастап (түзетілу ортасы бойынша) – мақала атауы ()
9. Үшінші қатарда – авторлардың тегі, аты, жөні
10. Мекеменің немесе ұйымның толық атауы
11. Бір интервалдан соң мақала мәтіні жүреді
12. Пайдаланған әдебиеттер тізімі. Мақала соңындағы талаптарға сәйкес теріледі. Сілтемелер квадрат жақшада беріледі. [1,с.348].
Мәтін соңында бір қатардан соң аннотация, негізгі сөздер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде келтіріледі.
Аннотация 4-5 сөйлеммен артық болмау керек (Times New Roman, KZ Times New Roman, кегль - 11), негізгі сөздер 4-5 сөз.
13. Мақала мына электронды почта арқылы қабылданады: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14. Мақаланың шығуы тегін.

Журнал мекен-жайы: 120016, Кызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев көшесі 43, телефон/факс: 8(7242)24-60-47. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JoomShaper