Хабарландыру


8D086 Су ресурстары және суды пайдалану (6D081000 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы) бағыты бойынша диссертациялық кеңесінің философия докторы (PhD) дәрежесін беру (бас тарту) жөніндегі шешімдері туралы ТОҚСАНДЫҚ ЕСЕБІ (сәуір-маусым 2019 ж.)

ТОҚСАНДЫҚ ЕСЕБІ (сәуір-маусым 2019 ж.)

 

Хабарландыру


8D011 Педагогика және психология (6D010300–Педагогика және психология мамандығы); 8D013 Пәндік мамандырылмаған мұғалімдерді даярлау (6D010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы) бағыттары бойынша біріккен диссертациялық кеңесінің философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру (бас тарту) жөніндегі шешімдері туралы

ТОҚСАНДЫҚ ЕСЕБІ (сәуір-маусым 2019 ж.)

 

Хабарландыру


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 31 наурыз 2011 жылы №128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесіне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 15 маусым 2015 жылы №380 бұйрығындағы өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі «Философия және мәдениеттану» кафедрасының қауымдастырылған профессоры міндетін атқарушы, философия ғылымдарының кандидаты, Абдираманова Айгүл Темірханқызының 24.00.01 – мәдениет теориясы мен тарихы мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор ғылыми атағын алу үшін дайындалған анықтамасы мен ғылыми еңбектер тізімін орналастырды.


1. Ғылыми еңбектер тізімі
2. 24.00.01 – мәдениет теориясы мен тарихы мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор атағын алуға үміткер жайлы анықтама.

 

Хабарландыру

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде «6D011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін Карбозова Булбул Давлетханкызы «Қазақ тіліндегі омонимдердің когнитивті-семантикалық құрылымын ЖОО-да оқытудың әдістемесі» тақырыбында диссертация қорғайды.
Диссертация Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде орындалған.
Қорғау тілі – қазақ тілінде.
Ғылыми кеңесшілер:
Қосымова Гүлбану Сейілбекқызы – филология ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы.
Даулетбекова Жанат Тұрабекқызы – педагогика ғылымдарының докторы, Қазақ Британ техникалық университетінің ассоциативті профессоры, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы.
Хулия Касапоглу Ченгел – доктор, профессор, Қажы Байрам Вели университеті, Анкара қаласы, Түркия Республикасы.
Рецензенттер:
Ыбырайым Әзімхан Оразбайұлы – филология ғылымдарының кандидаты, доцент М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.
Жаксыликова Куляй Баймендіқызы - педагогика ғылымдарының докторы, Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің профессоры, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы.
Қорғау 2019 жылдың 11 қазанында сағат 11.00-де Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті жанындағы 8D017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау (6D011700 - Қазақ тілімен әдебиеті) бағыты бойынша диссертациялық кеңесте өтеді.
Мекен-жайы: 120014, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 40 үй, №1 оқу ғимараты, М.Шоқайтану атындағы ҒЗО.

Толық ақпарат

JoomShaper