Сапарқызы Жаннаттың «Студенттердің ақыл-ой іс-әрекетін жетілдіруге оқытудың денсаулық сақтау технологияларының әсері» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде 8D011 Педагогика және психология бағыты (6D010300–Педагогика және психология мамандығы) бойынша Сапарқызы Жаннаттың «Студенттердің ақыл-ой іс-әрекетін жетілдіруге оқытудың денсаулық сақтау технологияларының әсері» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде 8D011 Педагогика және психология бағыты (6D010300–Педагогика және психология мамандығы) бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Сапарқызы Жаннаттың «Студенттердің ақыл-ой іс-әрекетін жетілдіруге оқытудың денсаулық сақтау технологияларының әсері» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.
Қорғау тілі: орыс.
Диссертациялық жұмыс Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Педагогика және психология» кафедрасында орындалған.
Рецензенттер:
1) Торыбаева Джамиля Захановна - педагогика ғылымдарының докторы, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Педагогика және психология» кафедрасының профессоры, мамандығы 13.00.01. - Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика
2) Турдалиева Шолпан Турсумбаевна – психология ғылымдарының кандидаты, Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті «Арнайы педагогика» кафедрасының доценті, 19.00.01. - Жалпы психология, тұлға психологиясы, психология тарихы, этнопсихология. Ғылыми кеңесшілер: Майгельдиева Ш.М., педагогика ғылымдарының докторы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Педагогика және психология» кафедрасының профессор м.а. (Қызылорда қ., Қазақстан);
Аяғанова А.Ж., психология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының Қызылорда облысы бойынша филиалының доценті (Қызылорда қ., Қазақстан);
Зубова Л.В., психология ғылымдарының докторы, Оренбург мемлекеттік университетінің профессоры (Орынбор қ., Ресей Федерациясы)
Қорғау 2019 жылы 28 маусымда сағат 15:00-де Қорқыт Ата атындағы ҚМУ жанындағы 8D011 Педагогика және психология (6D010300–Педагогика және психология мамандығы); 8D013 Пәндік мамандырылмаған мұғалімдерді даярлау (6D010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы) бағыттары бойынша біріккен диссертациялық кеңесте өтеді.
Мекен жайы: 120014, Қазақстан, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 40, №1 оқу ғимараты, «М.Шоқайтану» ҒЗО.

Толық ақпарат

JoomShaper